Hiển thị văn bản pháp quy

Công văn 6378/UBND-TP ngày 28/09/2021 của UBND Thành phố Vinh về giải quyết một số vướng mắc về cấp số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm


Số văn bản 6378
Trích yếu Công văn 6378/UBND-TP ngày 28/09/2021 của UBND Thành phố Vinh về giải quyết một số vướng mắc về cấp số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày có hiệu lực 28/09/2021
Cơ quan ban hành UBND thành phố Vinh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 6378 giai dap vương mắc số đinh danh 28-9-2021_1670315118070.pdf