Liên hệ

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRƯỜNG THI

 

Trụ sở: Số 7, Đường An Dương Vương, Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: truongthi@vinh.nghean.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Sỹ Dũng – Chủ tịch UBND Phường

Điện thoại: 0912.318.762