Hiển thị văn bản pháp quy

Công văn số 322/VHTT ngày 06/12/2022 của Phòng Văn hoá thông tin thành phố Vinh về Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam


Số văn bản Công văn số 322/VHTT
Trích yếu Công văn số 322/VHTT ngày 06/12/2022 của Phòng Văn hoá thông tin thành phố Vinh về Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày có hiệu lực 06/12/2022
Cơ quan ban hành UBND thành phố Vinh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 322 tuyên truyền XD và phát huy giá trị VH, sức manhj con người VN 6-12-2022_1670315468815.pdf