Hiển thị văn bản pháp quy

Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan


Số văn bản Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2022
Trích yếu Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày có hiệu lực 31/01/2023
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm ND 59 Quy định về định danh và xác thực điện tử 5-9-2022_1675138728835.doc