Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao (1903-2023), 93 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2023), chào mừng 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô

content:

     Bến Thủy: Phát huy truyền thống cách mạng là mạch nguồn nội lực cho sự sáng tạo, đoàn kết xây dựng

Phường phát triển vững mạnh toàn diện

         Xô viết Nghệ Tĩnh mà đỉnh cao là cao trào cách mạng 1930 – 1931, là cuộc đấu tranh giai cấp rung trời lở đất của quần chúng công nông; là cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đầu tiên ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu “pho sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam; là một trong những trang sử tiêu biểu nhất của khí phách anh hùng Việt Nam. Nằm trọn trong lòng địa danh đã đi vào trang sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc “Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước…”. Bến Thuỷ là một địa phương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nhiều địa danh đã đi vào lịch sử: Cột đèn Ngã ba Bến Thuỷ, Cồn Mô, Núi Quyết, Sông Lam, phà Bến Thuỷ… Nhiều người con ưu tú kiên trung như đồng chí Lê Mao Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường trực xứ ủy Trung kỳ, Bí Thư tỉnh Đảng bộ Vinh, đồng chí Lê Viết Thuật Ủy viên xứ ủy Trung kỳ, đồng chí Lê Doãn Sửu Tỉnh ủy viên, Bí thư khu ủy Bến Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Vy Nình… và bao nhiêu người con của quê hương đã hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Cồn Mô và đài liệt sĩ - Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành  phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô 

 

Phát huy truyền thống cách mạng luôn là mạch nguồn nội lực của sự đoàn kết, sáng tạo trong xây dựng quê hương đất nước. Đảng bộ phừng Bến Thuỷ xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác điều hành của chính quyền, công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; vận dụng đúng đắn cương lĩnh, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, khơi dậy được tiềm năng, nội lực, trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội; mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế” và đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo thực hiện kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế trong tình hình mới; thành lập câu lạc bộ doanh nhân phường; xây dựng mô hình “Chợ, trung tâm thương mại văn minh” gắn với chỉnh trang đô thị. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.900 tỷ đồng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; dịch vụ công nghệ, tài chính, ngân hàng, siêu thị mini phát triển mạnh.

Rải thảm nâng cấp các tuyến đường nội khối

Triển khai quyết liệt chủ đề năm 2023 “ Đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng giải quyết khu tập thể và chỉnh trang đô thị” gắn với 03 khâu đột phá của Thành phố về cải cách hành chính, huy động nội lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất; thu hút các nguồn đầu tư xây dựng 15 công trình; huy động nội lực trong nhân dân xây dựng hạ tầng kỹ thuật với số tiền 10,8 tỷ đồng; tập trung cao độ giải quyết cơ bản các khu tập thể còn lại trên địa bàn, giao đất cho 54 hộ ở khu tập thể nhà máy Sợi khối 7.

 

Triển khai thực hiện tốt “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,6%, gia đình thể thao đạt 72%, 14/15 khối đạt danh hiệu khối văn hoá, xây dựng 15 mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về công tác dân số, gia đình và trẻ em, công tác y tế; công tác phòng chống dịch bệnh cộng đồng. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, giữ vững chuẩn quốc gia 3 trường học. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm hộ nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%, hộ cận nghèo 0,31%; hỗ trợ xây dựng 05 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công, 3 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đạt 95%.

 

Các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi chào mừng kỷ niệm 60 năm thành phố Vinh

Các hoạt động văn hóa thể thao của thanh thiếu nhi

 

 

 

Ra mắt các mô hình phòng cháy chữa cháy

 

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ; công tác chính sách hậu phương quân đội. Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cấp căn cước công dân đạt 98,8%, định danh điện tử đạt 86%, xây dựng 38 điểm chữa cháy công cộng, 16 tổ liên gia PCCC, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên 15 khối dân cư. Ban hành nghị quyết lãnh đạo xây dựng công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy hiện đại; điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tôn vinh biểu dương 10 tập thể, 9 cá nhân là điển hình trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao huy hiệu đảng đợt 19/5/2023

Khen thưởng 2 năm thực hiện Kết luận 01/KL-TW của Bộ chính trị

 

          Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị 13 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định 08 của BTV Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa 2 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào Đảng

Đảng ủy, UBKT đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức 21 cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tập thể, 08 cá nhân; xóa tên 2 đồng chí, cho ra khỏi đảng 02 đồng chí; giải quyết 02 đơn tố cáo đảng viên theo quy định.

        Triển khai thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU, ngày 01/10/2021 BTV Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sơ; biểu dương 32 tập thể, 11 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo.

        Thực hiện tốt công tác cải cách hành, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, công tác thi đua khen thưởng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025", xây dựng chính quyền số, công dân số. Lãnh đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng.

        Đảng uỷ xác định rõ mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ đại hội đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng phường Bến Thủy phát triển nhanh, bền vững, từng bước đạt chuẩn văn minh đô thị. Đặc biệt làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng; phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

        Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao (1903 – 2013), 93 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và kỷ niệm 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô, 60 năm thành lập thành phố Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại I. Càng tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình để tập trung trí lực, chung sức, chung lòng xây dựng phường phát triển toàn diện, nhanh, mạnh, bền vững, phường đạt chuẩn văn minh đô thị như mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra.

                                                      Tin/Bài: PHAN THANH HÙNG

                                                  Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2880
Total: 424530