Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Sáng 19/01/2024, UBND phường Bến Thủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí: Đặng Hoài Nam – cán bộ công đoàn thành phố Vinh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan phường Bến Thủy
content:

Trong năm 2023, các ban ngành đoàn thể cấp phường đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; lãnh đạo Cơ quan đã chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cơ quan đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của toàn phường.

Công đoàn phường Bến Thủy hiện có 30 đoàn viên. Năm 2023, Công đoàn phường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lao động tham gia. Các đoàn viên luôn xác định vị trí, vai trò của mình, từ đó tham mưu tích cực cho HĐND, UBND phường trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với xây dựng phường đô thị văn minh kiểu mẫu, bảo đảm quốc phòng, an ninh ổn định trên địa bàn.

 

 

Ban chấp hành công đoàn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Công đoàn cấp trên phát động như cuộc thi trực tuyến. Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ ổn định, hài hoà, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức Công đoàn phường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được thực hiện tích cực. Trong năm, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi những đoàn viên ốm đau, thai sản, hiếu hỉ; tổ chức cho đoàn viên, người lao động đi tham quan, trải nghiệm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được Công đoàn tổ chức và phối hợp tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao trí lực, thể lực cho đoàn viên, người lao động, thúc đẩy khí thế thi đua làm việc, xây dựng môi trường văn hoá nơi công sở.

Năm 2024, các phòng, ban, ngành tiếp tục chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, cá nhân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng phường đạt Đô thị văn minh năm 2025. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị; quan tâm chuẩn bị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có môi trường làm việc tốt nhất; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyền truyền, vận động đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của Công đoàn các cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên để tham mưu, đề xuất bảo đảm các quyền lợi, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; triển khai và vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn cấp trên và cơ quan phát động; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh vững mạnh.

 

 

 

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, tập trung vào các giải pháp đề ra trong năm 2024 để xây dựng cơ quan, tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Cũng tại hội nghị, công đoàn phường phát động quỹ vì người nghèo năm 2024, tổng số tiền huy động là 3.600.000 đồng. Số tiền này BCH Công đoàn nộp về quỹ ủng hộ Tết vì người nghèo góp một phần công sức nhỏ bé gửi đến những gia đình có hoàn cảnh đang còn khó khăn trong cuộc sống./.

                                                                             Diệu Linh

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 3427
Total: 424525