Ngày thứ 7 vì dân - Phường Bến Thủy tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký hộ tịch lưu động, đăng ký tài khoản VNeID, dịch vụ công, nộp hồ sơ hộ tịch trực tuyến và chứng thực bản sao điện tử và các thủ tục hành chính khác

content:

Để nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp nhằm tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, UBND phường Bến Thủy tổ chức "Ngày thứ 7 vì dân" để hỗ trợ, hướng dẫn công dân đăng ký hộ tịch lưu động (khai sinh, kết hôn, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân...); đăng ký tài khoản VNeID, tài khoản dịch vụ công; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; chứng thực bản sao điện tử và tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, đô thị, địa chính. Chương trình "Ngày thứ 7 vì dân" được diễn ra xuyên suốt từ khối 1 đến khối 15 và các chung cư nhằm phục vụ cho người dân các thủ tục hành chính vào ngày nghỉ. Thời gian tổ chức vào các ngày thứ 7 hàng tuần tại nhà văn hóa các khối dân cư. 

Kết quả ngày đầu triển khai đăng ký hộ tịch lưu động; hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công; tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn nộp hồ sơ hộ tịch trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử và tư vấn các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, đô thị, địa chính đã thành công tại khối 2, khối 9. 


Các ban ngành hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ hộ tịch điện tử, chứng thực bản sao điện tử

Công chức Đô thị - Xây dựng phường hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến

Đoàn thanh niên phường cài đặt định danh điện tử cho người dân

Đoàn thanh niên phường cài đặt định danh điện tử cho người dân

Chương trình "Ngày thứ 7 vì dân" tiếp tục được tổ chức vào ngày 20/5/2023 tại nhà văn hóa khối 8 ( buổi sáng) và chung cư Gia Thịnh Phát (buổi chiều); ngày 27/5/2023 tại chung cư Techco (buổi sáng) để  hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký các thủ tục hành chính, cài đặt định danh điện tử, dịch vụ công quốc gia. Nhằm chia sẻ, giảm thời gian đi lại của công dân khi thực hiện đăng ký hộ tịch, chứng thực... Qua đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức gắn kết với cơ sở, địa bàn dân cư, tăng cường sự thân thiện và tận tâm phục vụ của chính quyền địa phương đối với người dân trong thời gian tới.

                                                                                                           Diệu Linh

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 4464
Total: 424515