Tin của thành phố

20/05/2024 - 93 Lượt xem
Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần...
14/05/2024 - 171 Lượt xem
Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Thực hiện Kế hoạch số 990/QLHC-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai...
14/05/2024 - 176 Lượt xem
Tính đến hết năm 2023, thành phố Vinh có 18/27 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến đến năm 2025 có 26 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt và vượt chỉ...
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2485
Tổng: 413845