Tin của thành phố

05/07/2024 - 65 Lượt xem
Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục...
04/07/2024 - 44 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 7/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
25/06/2024 - 88 Lượt xem
Bài viết dưới đây là các nội dung đáng chú ý của Luật Căn cước 2023 tại tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Căn cước 2023.
21/06/2024 - 74 Lượt xem
Ngày 12/6/2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 296/QĐ-VPCP công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp...
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 988
Tổng: 587221