Hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về CCHC” tỉnh Nghệ An năm 2023 http://thitructuyen.nghean.gov.vn

Thực hiện Công văn số 1594/UBND-NV ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Vinh về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về CCHC” tỉnh Nghệ An năm 2023
content:

Thực hiện Công văn số 1594/UBND-NV ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Vinh về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về CCHC” tỉnh Nghệ An năm 2023. Để cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về CCHC” tỉnh Nghệ An được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và nhân dân tham gia cuộc thi, UBND phường Bến Thủy phổ biến nội dung cuộc thi như sau:

1. Nội dung cuộc thi:

- Tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Nghệ An về cải cách hành chính;

- Tìm hiểu các nội dung cơ bản của “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” phê duyệt kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tìm hiểu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI)...; Vai trò, nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Hình thức dự thi:

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An;Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 1 lần.Người dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://nghean. gov.vn vào chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” hoặc truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ http://thitructuyen.nghean.gov.vn và làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi.

3. Thời gian cuộc thi:

Cuộc thi được diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ 8h00 ngày 22/5/2023 (Thứ Hai) và kết thúc lúc 8h00 ngày 19/6/2023 (Thứ Hai). Tổ chức tổng kết và trao giải: Từ ngày 20/6/2023 đến tháng 7/2023./.

Diệu Linh

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 980
Tổng: 441154