Thông qua Luật Căn cước: 10 thay đổi từ 01/7/2024 toàn bộ người dân cần biết

10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
content:

Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch…

Theo đó, 10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 gồm những nội dung sau:

10 điểm mới Luật Căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1007
Total: 441138