ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

HĐND PHƯỜNG

UBND PHƯỜNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023

Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023
content:

Ngày 26/12/2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) phường Bến Thủy ban hành kế hoạch số 228 /KH- BCĐHMTN gửi thành viên BCĐ vận động HMTN phường, các ban ngành, đoàn thể, các Trường học và các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Kế hoạch số 275/KH-BCĐHMTN ngày 16/12/2022 của Ban chỉ đạo vận động thành phố Vinh và giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023.

1- Đối tượng hiến máu

- Vận động tất cả mọi công dân khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 60 (đối với nam); từ 18 đến 55 (đối với nữ) tham gia hiến máu tình nguyện.

2. Thời gian tham gia hiến máu tình nguyện

Thực hiện theo chương trình của thành phố về hiến máu tình nguyện năm 2023 có 04 đợt như sau:

- Đợt I: Tham gia HMTN nhân ngày “ Chủ nhật đỏ”  ngày 08/01/2023

- Đợt II: Tháng 3 năm 2023.

- Đợt III: Tháng 7 năm 2023.

- Đợt IV: Tháng 10 năm 2023.

3- Hội Chữ thập đỏ phường: Là thường trực BCĐ chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, là đầu mối liên hệ chặt chẽ với các khối dân cư, các ban ngành đoàn thể, đơn vị trường học...trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2023. Tổ chức triển khai tuyên truyền vận động, thực hiện tốt các sự kiện năm 2023, như: Chương trình “Hành trình đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng” năm 2023; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/2023), Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6/2023), Chiến dịch những giọt máu hồng - hè 2023; Đồng thời tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện, hiến máu cấp cứu. 

4- BCĐ phường đề nghị các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học, khối phố tập trung công tác vận động HMTN năm 2023 để đạt chỉ tiêu giao như:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân về công tác hiến máu nhân đạo năm 2023. Tích cực tuyên truyền về HMTN bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên nắm được kiến thức về HMTN và an toàn truyền máu.

- Giáo dục thế hệ trẻ và Đoàn viên thanh niên tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, cống hiến cho xã hội, đồng thời hiểu biết chia sẻ các bệnh về máu… Chú trọng vận động, xây dựng lực lượng tình nguyện viên, nòng cốt trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, cán bộ công nhân viên các cơ quan đơn vị trường học, Đoàn viên công đoàn cơ quan UBND và Công an phường.

- Xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện sâu rộng, bền vững và có hiệu quả, trở thành nét đẹp văn hóa và nghĩa cử cao đẹp của mỗi người tại cộng đồng. Thường xuyên cập nhật kết quả, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, tổ chức toạ đàm, xây dựng các phóng sự, bản tin, bài viết… trên các trang thông tin đại chúng về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Treo băng rôn, áp phích, tổ chức các hoạt động truyền thông, huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu, tiếp nhận đăng ký, tư vấn cho người hiến máu dự bị, người có nhóm máu hiếm.

Với mong muốn khuyến khích thêm nhiều người dân đăng ký hiến máu tình nguyện cứu người trong năm 2023 công tác hiến máu tình nguyện rất cần sự tham gia phối hợp tích cực, đồng bộ từ Cấp ủy, Ban cán sự , các ban ngành, đoàn thể  và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

                                           Tin/bài: Trần Thị Minh Hiền

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 981
Tổng: 441153